• كارخانه: کاشان، آران و بيدگل، شهرك صنعتي سليمان صباحي، انتهاي فرعي٢
    دفتر تهران: خیابان مصطفي خميني، نرسيده ب چهارراه مولوي، پلاک ٥٠
  • ٠٣١٥٥٥٠٣٧٣٠ - ٠٢١٥٥٨١١٠٦١
  • info@emaratcarpet.com